golf pro všechny

golf pro všechny

Zelená karta

Nejprve si řekněme, co to vlastně zelená karta je. Je to jakési osvědčení o způsobilosti hráče samostatné hry na golfovém hřišti. Hráč tuto kartu získává od klubového profesionála, který mu ji vydá na základě úspěšného absolvování zkoušek obsahujících test z pravidel a golfové etikety a samozřejmě také praktickou část, což je samostatná hra adepta na golfovém hřišti. Může nás napadnout otázka: "Proč tolik požadavků na začátečníka?" Toto vše má však jediný cíl.


Chce-li někdo hrát na golfovém hřišti, musí se na něm umět chovat, musí znát golfová pravidla, aby mohl reagovat na vzniklé situace (jako např. míč ve vodní překážce, ztracený míč apod.) a úroveň jeho hry musí být natolik dobrá, že nebude brzdit ostatní hráče na hřišti. Představme si, že na celém hřišti hraje 50 - 80 hráčů současně a mají-li se všichni dobře pobavit, musí být všichni velice ohleduplní k těm ostatním. Při takovémto provozu pak stačí pár neukázněných hráčů a vše je ztraceno. Každý nováček, který je patřičně proškolen, se pak do normálního provozu na hřišti bez problémů začlení.


ZELENOU KARTU můžete získat od profesionálního hráče a trenéra Davida Šiply, který patří mezi naše nejlepší profesionály.

Zkouška na zelenou kartu probíhá na hřišti Golf Clubu Hluboká nad Vltavou, v bezprostřední blízkosti Českých Budějovic.

Zkouška má dvě části. První část je praktická a probíhá cca 2,5 hodiny na hřišti. Druhá část je teoretická, její hlavní náplní je test z pravidel golfu. Tato část trvá přibližně jednu hodinu včetně vyhodnocení testu.


Obecně lze říci, že je-li uchazeč o Zelenou kartu vybaven teoretickými znalostmi (viz základní pravidla), je zcela připraven pro složení první části zkoušky i pro samostatnou hru na hřišti. Je-li pak i jeho hra natolik dobrá, že je schopen zahrát 9 jamek v doprovodu trenéra v časovém limitu 2 hodin a získat při hře "Stableford" nejméně 9 bodů, je obdržení Zelené karty samozřejmostí. Jedna z nejčastějších otázek, na kterou chce znát odpověď každý začínající golfista, je tedy zodpovězena. Nelze však odpovědět na otázku, kolik času je k získání Zelené karty zapotřebí. Ne všichni se věnují tréninku stejně intenzivně a také každý je jinak nadaný. Určitě je však zapotřebí počítat s několika týdny či měsíci.

©2006 - 2007 WEBMADE
Webhosting tojeono.cz