golf pro všechny

golf pro všechny

Historie a současnost golfu

Současnost golfového klubu Hluboká nad Vltavou

V nádherném přírodním prostředí v hlubockém podzámčí je Vám k dispozici 18jamkové hřiště, veřejné 9jamkové hřiště, chipping a putting green, velkorysý driving range, klubové prostory s restaurací, profesionální trenéři a půjčovna i prodejna golfového vybaveníVelká pozornost je věnována mládeži např. vznikla golfová "přípravka", prázdninové týdenní dětské golfové tábory i víkendové campy.

Trochu z historie golfu v Hluboké nad Vltavou

historie1.jpg, 12 kBDne 23. 7.1999 byl zahájen první trénink golfu na cvičné louce, zřízené prostým posekáním Poříčské louky, a to na ploše cca 300x250 m Povědomí o ní se rychle rozšířilo a cvičnou louku začali navštěvovat zájemci z řad místních občanů i z Českých Budějovic a okolí, V malých skupinách přijížděli i lidé z jiných klubů, kteří byli v okolí na dovolené a o golfu již něco věděli Přesto se jednalo víceméně o osvětovou činnost alidé začali chápat, že se nejedná o sport určený nějaké výlučné skupině Mí, ale že je dostupný prakticky komukoliv. Současné s touto činností se rozhodlo o zřízení jednoduchého veřejného hřiště, jehož budování bylo zahájeno v srpnu 1999 sekáním drah a zřizováním jamkovišť bez jakýchkoliv stavebních úprav. Plochy jamkovišť byly pouze na povrchu vyrovnány pískem s ornicí a zasety. To bylo začátkem září 1999.


V roce 2000 začal provoz cvičné louky a veřejného hřiště počátkem května a od samého začátku byl výrazné vyšší než v minulém roce. Zejména veřejně přístupné hřiště začalo být hojné využíváno jak začátečníky, tak i relativné zkušenými hráči. To ovšem přineslo i zvýšený zájem o trénink na cvičné louce a zájem účastníků o pravidla a etiketu golfové hry. Lidé začali chápat, že na hřišti musejí dodržovat zásady správného chování. Oficiální otevření hřiště a zahájení činnosti klubu bylo 13. 5. 2000. Kromě představitelů obce a okresu se zahájení zúčastni i tehdejší prezident ČGF pan Hanuš Goldscheider.


historie2.jpg, 13 kB 19. srpna 2000 byl na veřejném hřišti uspořádán první turnaj "Hlubockýčáp". Zájem o něj byl velký, na hranici propustnosti hřiště.

Kromě hráčů, kteří v golfu již našli svůj způsob využívání volného času a přicházel na hřiště pravidelné, se téměř denně objevoval noví zájemci. Rada členů se již v tomto roce dopracovala k „zelené kartě" a někteří dokonce k handicapu, což lze pokládat za pozoruhodné, uvážíme-li že měl k dispozici pouze cvičnou louku a nenormované veřejné hřiště.


Zájem o golf na Hluboké se stále výrazněji zvyšoval, a proto bylo rozhodnuto postavit na hlubocké Podskalské louce 18jamkové hřiště.

©2006 - 2007 WEBMADE
Webhosting tojeono.cz