golf pro všechny

golf pro všechny

Jak začít hrát golf


Manuál pro začátečníky v PDF ke stažení

 1. PROČ ZAČÍT S GOLFEM - Výhody proti jiným sportům
 2. CO JE TO GOLF? - Principy golfové hry a základní pojmy
 3. VÝBAVA - Přehled nejpoužívanějších výrazů a potřeb
 4. JAK A KDE ZAČÍT? - Co je nutné vědět, s čím počítat
 5. TRÉNUJTE S PROFÍKEM - Co od něj chtít a očekávat, jak trénovat
 6. GOLFOVÁ ETIKETA A PRAVIDLA - Čeho se vyvarovat a čeho využít
 7. ZKOUŠKA GOLFOVÉ ZPŮSOBILOSTI
 8. ZÁKLADNÍ POJMY A VÝRAZY
 9. HISTORIE A SKUTEČNOST - Golf v Hluboké nad Vltavou

sipka.gif, 1 kB

1. PROČ ZAČÍT S GOLFEM

Výhody proti jiným sportům

Golf není kuriozita vyhrazená omezenému okruhu vyvolených, ani sport snobů a zbohatlíků. Je to celosvětově jeden z nejrozšířenějších sportů; ve Skotsku, v Irsku či Spojených státech je golf naprostou samozřejmostí a je masově provozován jako lidová zábava.


proc.jpg, 17 kB
Golf je výjimečně relaxační záležitost - představuje velmi přirozený pohyb v krásně upraveném přírodním prostředí. Proto je optimální protiváhou dnešního sedavého životního stylu. Rovnoměrně zatěžuje motorický aparát člověka a ve své rekreační podobě nevyžaduje extrémní jednorázové vypětí a namáhání netrénovaného organismu - golf je proto možno na slušné úrovni provozovat do velmi pozdního věku.


Golf je nekontaktní sport, kdy každý hráč hraje svoji hru svým míčem. Odpadají tak problémy, jež známe například z tenisu, kde stačí nevelký rozdíl v úrovni obou hráčů a hra se pro oba stává utrpením. V golfu to neplatí. Tady ani značný výkonnostní rozdíl není hře na překážku a díky „handicapovému systému“, který je vysvětlen dále, spolu mohou smysluplně hrát a soutěžit i hráči odlišné výkonnosti a věku. Golf je proto velmi vhodný i jako rodinný sport, který umožňuje zábavu a společnou dovolenou všem generacím. A protože je v průběhu hry možné, aby spolu hráči volně komunikovali, je vyhledáván i pro tento jeho společenský charakter.


Golf je silnou motivací pro cestování. Každé hřiště má originální design, vychází z jiného typu krajiny a rostlinstva a před hráče klade nové úkoly. Objevování nových golfových destinací dnes už doslova po celém světě znamená příjemné a nikdy nekončící dobrodružství.


Golf je napínavý a krásný, což pochopily desítky milionů lidí ve všech koncích světa. Je to hra, která rovnou měrou zaměstnává tělo i mysl člověka, jeho fantazii, hra, která je založena na přísných pravidlech a silné etice.


Podařená rána a míč, který jsme vyslali k cíli, to jsou silný vjemy, které dokážou okouzlit i zatvrzelé duše. I proto golfu snadno propadnete.Hlavně nepodléhejte dojmu, že je tato oblast nově příchozím uzavřena,nebo že se vůči nim chová nepřátelsky. Golf je přátelská hra a jako takovou ji vnímejte.


sipka.gif, 1 kB

2. CO JE TO GOLF?

Principy golfové hry a základní pojmy

Hřiště

Golf je starobylá hra, která se hraje na hřišti s překážkami pomocí holí a míčku podle stanovených pravidel. Cílem je dostat míček do jamky na co nejmenší počet ran a porazit hřiště či soupeře. Standardní počet jamek na golfovém hřišti je osmnáct. Poměrně běžně existují také hřiště devítijamková, kde je možno hrát i regulérní soutěže, pokud se takové hřiště odehraje dvakrát.

Hřiště měří 5-6 kilometrů, ale hráč během hry většinou ujde téměř dvojnásobek. Jednak jsou mezi jednotlivými jamkami přechody a jednak se hledají míče, rozměřují rány atp. Jedno kolo je na 18 jamek, mistrovské soutěže se hrají většinou dvou až čtyřkolově, nejčastěji je po dvou kolech tzv. cut /kat/ a do závěrečných dvou kol postupuje omezený počet jen nejlepších hráčů.


Jamka

Základem hřiště je golfová jamka, kdy stejný název je používán jak pro vlastní otvor, kam míček dopravujeme, tak pro celý prostor osmnáctiny hřiště od odpaliště až k jamkovišti (grínu). Golfová hra (kolo) začíná odpalem na první jamce a končí ve chvíli, kdy míček spadne do jamky na jamce osmnácté.

Každá jamka začíná odpalištěm, což je rovné místo s označeným prostorem pro odpal, pokračuje dráhou (fervejí) a končí jamkovištěm (grínem) s vlastní jamkou, označenou praporkem na tyči. Jamky (dráhy) mají různou délku, většinou od 90 do 550 metrů (viz dále „par“). Hranice hřiště, pokud jamka leží na jeho okraji, je označena bílými kolíky. Označeny jsou vždycky i vzdálenosti k jamce (200, 150 a 100 metrů, někdy i podrobněji).

Odpaliště

Profesionálové, amatéři a ženy mají většinou odpaliště odlišná; profesionálové a výkonnostní golfisté nejvzdálenější (bílé označení), muži mají žluté a dámy červené značení (profesionálky a závodnice modré). Odpaliště je jediné místo, kde si hráč může míček před odpalem postavit na vyvýšené místo - většinou používá podložku (týčko), kterou zapichuje do země anebo staví na zem.

Dráha - fervej, překážky

vybav.jpg, 12 kB
Z odpaliště je míč odehráván na dráhu jamky (fervej) s krátce střiženou trávou, na které je míček dobře vidět a ze které se míč relativně snadno zasahuje. Stříhaná plocha často začíná až cca po sto metrech od odpaliště a je lemována o něco výš střiženou travou - semirafem a rafem. Ten bývá dosti hustý a představuje jednu z překážek, které jsou hráči stavěny do cesty, aby měl hru, pokud chybuje a nehraje přesně, ztíženu.

Kromě rafu patří k překážkám na dráze písečné či travnaté prohlubně (bankry), vlny, vyvýšeniny a také vodní plochy kolem dráhy (tzv. podélná voda, značená červeně) anebo napříč drahou (příčná voda, značená žlutě), kameny, keře, stromy a lesní porost. Okolí dráhy té které jamky tvoří okolní příroda.

Jamkoviště - grín

Grínem jamka končí, má nejkvalitnější, nejhustší a nejkratší travnatý povrch, po kterém se míč pomocí speciální hole kutálí do vlastní jamky. Povrch grínu je různě zvlněn, nebo má dokonce několik stupňovitých úrovní, takže hráč musí dobře odhadnout a v mysli vypočítat předpokládanou dráhu, po které míč k jamce poběží.

Závady

Na rozdíl od překážek může hráč v určitých případech využít úlevu a hrát beztrestně míč spuštěný vedle závady anebo závadu beztrestně odstranit, aby mu ve hře či švihu nepřekážela (pohyblivá a nepohyblivá závada). Záleží ovšem na tom, zda je závada umělá (chodníky, zábradlí), anebo přírodní (větev, kámen, myší díra).

Driving Range, drajvink

Cvičná louka s umělými i přírodními odpališti, sloužící tréninku. Součástí jsou cvičné gríny na čipování a na patování a cvičné bankry. Část je většinou vymezena pouze na hru z rohoží a část na hru z trávy. Vstup je pro klubové členy anebo s uhrazeným poplatkem za hru zdarma, platí se pouze odpálené míče. Na většině drajvinků jsou míče sbírány obsluhou a vstup za odpaliště je nebezpečný.

Údery a volba hole

Přestože obecně platí, že hráč švihá pořád stejně a všechno ostatní je ve správné volbě hole, ne všechny údery jsou stejné a založeny na švihu. Hráč většinou ví, kterou vzdálenost tou či onou holí hraje, a její volbu musí přizpůsobit síle a směru větru, reliéfu terénu a rychlosti a povrchu dráhy či grínu.


Odpal čili drajv - úvodní rána na jamce, cílem je dlouhá a přesná rána do zamýšleného prostoru.


Příhra - rána z ferveje anebo dobré polohy v překážce s cílem dosáhnout grínu anebo dobré polohy v jeho dosahu.


Záchranná rána - z překážky (písek, les, raf) či špatné pozice míče s cílem vrátit se do dobré polohy na ferveji či dosáhnout grínu s minimální ztrátou ran.


Čip, pič, lob - krátké rány z polohy u grínu přes překážku (liší se výškou rány a doběhem míče).


Pat - finální úder speciální holí (patrem) na grínu, aby se míč pouze kutálel a skončil v jamce.


Topnutý míč - zasažena pouze horní část míče, výsledkem je přízemní krátká rána


Šlajs, húk - rány točící se do strany, většinou v důsledku chybně provedeného úderu.


Par

Každá jamka má stanovenu normu, na kolik úderů ji má hráč zahrát. Tato norma se nazývá „par“. Par jamky má tři možné hodnoty - tři, čtyři nebo pět ran. Jamky potom nazýváme pořadím a parem, např. „jamka číslo pět, par tři“. Běžné je i označení tříparová jamka atd.

Různá čísla parů znamenají odlišný počet ran, kterými máte dopravit míček na grín (jamkoviště). Standard předpokládá dva poslední údery (paty) do jamky, kdy se díky speciální holi (patru) míček kutálí po hladce střiženém trávníku grínu; do normy se potom vejdete s jednou další ránou z odpaliště na paru 3, se dvěma (z odpaliště a z dráhy) na paru 4 a se třemi (z odpaliště a se dvěma z dráhy) na paru 5.


Na paru čtyři, který mívá od dvou set padesáti až přes čtyři sta metrů, hraje golfista za optimálních okolností jednu dlouhou a druhou kratší ránu, než se dostane na grín, a pak má opět dva paty na dohrání do jamky. U jamek s parem pět, jejichž délka je až kolem 500 metrů, se dostává hráč na grín podle normy třetí ranou. Nicméně dobří hráči dokáží zahrát na grín mnohdy již velmi dlouhou ránu druhou - právě tady může špičkový hráč nejsnáze nahrát potřebné údery pod par - výsledky v červených číslech předznamenané znaménkem mínus pak vidíme například při televizních golfových přenosech.


Součet parů všech jamek na hřišti dává par hřiště. Vzhledem k tomu, že jamek par tři a par pět je většinou na hřišti stejný počet a nejvíce bývá parů čtyři, zůstává zachován průměr čtyř ran na jamku - při osmnácti jamkách to znamená výsledek 72, což je také nejrozšířenější par hřišť celosvětově. Někdy však bývá o ránu či dvě nižší, a to i u mistrovských hřišť.

Hendikep (HCP, hdc)

Většina golfistů potřebuje více ran, než je norma jamky či hřiště, a podle toho, kolik to je v dlouhodobém průměru, mají svůj hendikep. Ten se pokaždé odečte od jejich konkrétního výsledku a výsledný počet ran se srovnává s parem hřiště anebo s ostatními hráči (hráč hraje pod anebo nad par či svůj hendikep). Nejvyšší hendikepové číslo je 54, kdo hraje pod nulu (normu) má plusový hendikep, kupodivu ne záporný.

Hendikepy 1-18 mají i jednotlivé jamky. Někdy vyjadřují obtížnost jamky (HCP 1 nejtěžší), jindy je to pouze číslo, aby bylo možno podrobněji vyčíslovat počty ran k dobru podle hendikepu hráče na té které jamce (hráč s hendikepem 17 má na jamkách s HCP 1-17 ránu k dobru, na jamce s HCP 18 už žádnou atp.).

Typy her a výsledky

Golf se většinou hraje na rány (u amatérů někdy přepočítávané na tzv. stablefordové body) anebo na jamky. Počet ran (bodů) je netto (po odpočtu hendikepu) anebo brutto (reálný počet bez započítání hendikepu hráče), někdy se uvádí výsledek jako součet ran lomený počtem pod anebo nad par. Například 76/+4 znamená výkon o 4 rány horší vzhledem k normě hřiště 72, 70/-1 je výsledek o ránu pod par 71.


Klasickým typem golfové hry je hra na jamky, kdy na každé jamce vyhrává hráč s nejnižším skóre (netto či brutto). Průběžný výsledek se průběžně uvádí číslem, o kolik jamek hráč vede, celkový výsledek potom poměrem o kolik jamek hráč vedl a kolik jamek zbývalo do konce - celých 18 jamek není nutno dohrávat, pokud už nelze vítězný poměr zvrátit. Například 2/1 znamená, že hráč zvítězil na 17. jamce, 2/0 či 1/0 na 18. jamce, 4/3 na patnácté atp.


Při hře na jamky anebo systémem stableford se jamka nemusí dohrávat, pokud hráč už nemůže jamku vyhrát anebo získat nějaké body. Při hře na rány se musí dohrát všechny rány a jamky, jinak je hráč diskvalifikován.

Počítání

Na první pohled vypadá počítání výsledku složitě, ale záleží na pochopení principu. Tím je započtení hendikepu hráče a počtu jeho ran na jednotlivých jamkách podle jejich hendikepové hodnoty. Na každé jamce má hráč s HCP 54 k dobru proti normě jamky 3 rány, hráč s HCP 36 rány dvě a hráč s HCP 18 ránu jednu. Jak se hendikepy hráčů od těchto čísel dolů snižují a hendikepy jamek zvyšují, ubývá s každou hodnotou i příslušný počet ran. Věc se ještě komplikuje zaokrouhlením přesného HCP na hrací podle charakteristik toho kterého hřiště, ale to už prozatím nechejme stranou.

Příklad: pokud na jamce s parem 4, která má hendikepovou hodnotu 15, dosáhnou hráči různé výkonnosti 6 ran, zapíší si hráči s HCP 54-51 tři body, hráči s HCP 50-33 dva body, hráči s HCP 32-15 jeden bod a ostatní už žádný bod nedostanou.

Výsledky, skóre karta

Počet ran dosažených na jednotlivých jamkách se zapisuje do tzv. skóre karty, lístku s předtištěnými čísly a hodnotami jamek (vzdálenosta hendikep). Hráč je povinen započítat každou svou ránu, i nevydařenou, promáchnutou anebo když do míčku omylem kopne či se míč pohne při cvičném švihu, založení hole anebo při odstraňování větévek či stébel kolem něj. Plus si hráč musí připočíst trestné rány při porušení pravidel anebo v určitých herních situacích.

Při turnaji zapisuje hráč výkon spoluhráče, ale současně odpovídá také za svůj vlastní výsledek, proto výsledkovou kartu před odevzdáním soutěžnímu výboru podepisují hráč a jeho zapisovatel společně.


sipka.gif, 1 kB

3. VÝBAVA

Přehled nejpoužívanějších výrazů a potřeb

Ve chvíli, kdy se rozhodnete hrát golf, začnete řešit také otázky golfového vybavení. Základní rada zní - neukvapujte se. Prvotní okouzlení rozmanitostí a efektností golfové výbavy není podloženo ani elementární znalostí a spěch je tady špatným rádcem. Některé informace vám poskytnou v jednotlivých golfových obchodech, kde již dnes pracuje kvalifikovaný personál, s výběrem vhodných holí pomůže i profesionál, u kterého trénujete.


Tak jako u každého jiného zboží či sportovního odvětví si může člověk vybrat exkluzivní, tedy drahé, nebo skromnější a přiměřeně tomu levné varianty, jak a kde golf provozovat. Podobně je tomu i s nabídkou golfového vybavení. Nenechejte se odradit řečmi o tom, že do golfu musíte investovat horentní částky. Na začátku nemusí být nákup golfového vybavení. Začít můžete se zapůjčenou holí, můžete si pořídit jen základní půlsadu, můžete si koupit hole použité - možností je mnoho. Nevěřte těm, kteří vás omračují částkami s dlouhou řadou nul. Klidně vystačíte řádově s 5-10 tisíci korun, aniž byste byli výrazně omezeni.


Trendem a znakem poslední doby zůstává možnost vyzkoušet si golfové vybavení dřív, než si ho odnesete a zaplatíte. Kamenné obchody sice budují koutky se sítěmi a rohožemi, v žádném případě však nemohou konkurovat otevřenému drajvinku nebo cvičnému grínu. Můžete si být jisti, že s pomocí profesionála nekoupíte sice hole nejlevnější, ale v každém případě koupíte hole kvalitní, které plně vašemu švihu vyhovují. Nemusíte tak mít znalosti o úhlech strmosti, švihové rychlosti, flexi či vyvážení, přestože právě tyto atributy tvoří vaši hru. Především změna používaných materiálů, stejně jako v jiných sportech, zcela pozměnila techniku provedení úderu i délku dosahovaných ran.


Talentovaný samouk sice dokáže s golfem začít, brzy však narazí na nepřekonatelné bariéry. Na věčné cestě za dokonalým úderem je cvičené oko zkušeného profesionála nezastupitelné, a jeho rady k nezaplacení.

Základní výbava a výstroj

Rukavice - používá se jen jedna, pro praváky na levou ruku a zabraňuje protáčení držadla hole ve zpocené dlani. A také tvorbě puchýřů.


Boty - mají podrážku přizpůsobenou tak, aby na mokré trávě neklouzala. Důležitou vlastností je prodyšnost a nepromokavost, což každý ocení po pěti hodinách chůze po rozmáčených drahách v deštivém dni.


Oděv - důležité je, aby byl pohodlný, a přitom vás ochránil před nepřízní počasí. Pro běžné užití vystačíte s bavlněnými či plátěnými kalhotami a bavlněným tričkem, případně vestou. Musíme si uvědomit, že golfová hra trvá několik hodin a hráč musí být nachystán na změnu počasí (vyráží v parném odpoledni a přichází navečer) - včetně bouřek a přeháněk či chladného větru. Měl by proto v bagu mít ještě minimálně lehkou nepromokavou bundu.


Deštník - golfové deštníky jsou proti běžným civilním větší, konstrukce jsou z lehčených materiálů nepřitahujících blesky a vrchlíky konstruovány tak, aby při silném větru povolily odporu vzduchu.


Pokrývky hlavy: čepice, kšilty - mají hráče uchránit před úpalem a před ostrým slunečním svitem. Jsou z přírodních materiálů a mají utahovací pásku pro přizpůsobení se velikosti hlavy či pevnějšímu nasazení při silnějším větru. Protože se vždy propotí, jejich spotřeba je velká.


mic.jpg, 19 kB
Míče - jsou opatřeny prohlubněmi (dimply) pro přesnější a delší let; tréninkové mají kolem obvodu barevný pruh, hrací jsou kvalitnější a jednotlivé typy se liší tvrdostí a náplní. Dražší typy jsou měkčí pro lepší a delší kontakt s míčem, dříve se však opotřebují.


Bag - rozlišují se bagy na nošení a na vozíky, mají různé velikosti podle předpokládaného použití, většina z běžně prodávaných je univerzální. Důležitá je nízká hmotnost a variabilnost kapes na všechno, co hráč na hřišti potřebuje. Nosící bag by měl být vybaven sklápěcími nožičkami, aby při pokládání na vlhkou zem nepromokl, praktické jsou po celé hloubce bagu dělící přepážky, zabraňující míchání holí a jejich vzájemnému otloukání.


Části hole - hlava (spodní část, kterou se udeří míč), krček (spojnice hlavy a násady), šaft (ocelová nebo grafitová násada s různou pružností - S tvrdší, R měkčí, senior měkkou ), grip (zdrsněné gumové či kožené držadlo).

Druhy holí

Patr - hůl na závěrečné doklepnutí míčku do jamky, je nepřeberné množství typů a značek. Dražší modely mají povrch či střed hlavy potažen či vypodložen měkčím materiálem, umožňujícím delší kontakt s míčem a tím přesnější úder. Při výběru a oblibě toho kterého typu patru však často rozhoduje pocit hráče.


Dřeva - hole s kulovitou kovovou hlavou na dlouhé rány z odpaliště anebo z dráhy, mají označení 1 (driver), 3, 5 a 7


Železa - hole s plochou kovovou hlavou lišící se sklonem; čím nižší číslo, tím nižší a delší ránu vyprodukují, označení mají většinou 3-9


PW, SW, LW (pitching wedge, sand wedge, lob wedge) - nejkratší železa na krátké přihrávky a hru z písku


Půlsada - obvykle patr, jedno dřevo (5) a tři železa (5, 7 a PW) v lehkém plátěném bagu - ideální pro začátky anebo trénink


sipka.gif, 1 kB

4. JAK A KDE ZAČÍT?

Co je nutné vědět, s čím počítat

Pokud se rozhodujete začít hrát golf, je několik skutečností, které musíte zvážit. První je dostupnost golfu ve vašem okolí. Dnes už je síť golfových hřišť a tréninkových areálů poměrně hustá, z většiny míst v naší republice na některé narazíte do půl hodiny jízdy.

Samozřejmě, nutnost dopravit se na ně autem - už i vzhledem k tomu, že golfové vybavení je rozměrné a má svoji nezanedbatelnou váhu, může zvláště pro mládež být závažnou překážkou.


Počítejte s tím, že golf vyžaduje dostatek času. Otázka peněz, pokud se nedržíme starého rčení, že čas jsou peníze, je až druhořadá. Vytvořit si dostatek času je naprostý základ. Samozřejmě se dá začít sem tam strávenou hodinkou nad pilováním základů techniky a ran, ale všechno to děláte hlavně proto, abyste si užili procházku po hřišti. Pro vaši informaci - jedno kolo golfu (18 jamek) trvá kolem pěti hodin, spolu s cestou na hřiště a zpět to znamená věnovat koníčku pravidelně půlden, aby to vůbec mělo smysl.


Je samozřejmě možné hrát jamek méně, je možné se omezit pouze na trénink na cvičné louce, ale čas hraje vždycky roli. Vyrazit na golf třikrát za sezónu nic neznamená. Taková hra vypadá k ničemu, nepřináší žádné zvláštní potěšení a dotyčný je odsouzen k roli věčného začátečníka.

Klíčový moment

Důležité je naučit se v počátečním stadiu vše základní tak, abychom co nejrychleji byli schopni vyrazit na hřiště, aniž bychom ohrozili sebe nebo ostatní, nikoho nezdržovali, a přitom si hru mohli užít. Bez toho se budete jen trápit, poztrácíte mnoho míčů a seberete pohodu sobě i svému okolí. Golf na rozdíl od jiných sportů je totiž dosti technicky náročný a každý dobrý hráč i po mnoha letech zažívá dny, jako kdyby právě začínal.


I proto je u nás výuka golfu organizována tak, že každý začátečník absolvuje zkoušku, jakési osvědčení, které zaručuje, že hráč není sám sobě, ostatním hráčům ani golfovému hřišti nebezpečný. Golfový míček letící vysokou rychlostí může způsobit těžké zranění, v krajním případě i smrt. Také golfová hůl je nebezpečná zbraň - ocelová hlava na metr dlouhé násadě má vysokou obvodovou rychlost a vědět, kde mám a kde nemám stát, je důležité.


Dostáváme se tedy ke klíčovému pravidlu - nezačínejte sami nebo s někým, kdo k tréninku nemá potřebnou kvalifikaci. Nejlépe je vyhledat nejbližší golfový areál. Ve většině z nich dnes už působí kvalifikovaní trenéři. Dohodněte si hodiny - ceny jsou individuální- obecně se pohybují kolem tří set korun za 30 minut výuky - a s trenérem posléze složte také zkoušku „způsobilosti“ (dříve tzv.zelenou kartu).

Kde hrát a trénovat

Česko sice prožívá obrovský golfový boom, od 90. let se téměř zdesetinásobil počet klubů, hráčů a hřišť, ale golf bohužel stále nese punc určité výlučnosti. Limitujícím faktorem je v tomto ohledu dostupnost hřišť (na většinu se bez auta nedostanete) a málo veřejných hřišť (tzv. public), na kterých člověk zaplatí a hraje, aniž by musel, prokazovat svoji výkonnost, být nějak registrován v klubu atp.

Většina resortů v Česku má poloprivátní respektive klubový charakter, a protože jejich výstavba i následná údržba vyžadují nemalé investice, chce se po hráčích, aby se s některým ztotožnili natolik, že na něm budou hrát a trénovat pravidelně, a tak svým dílem přispějí na zajištění jeho financování. Našinec tedy musí kromě výbavy, tréninku a hry samotné počítat většinou i s úhradou klubového členství, i když to není podmínkou a také jeho cena se v poslední době v mnoha klubech značně snížila. Většinou bude muset sáhnout do kapsy minimálně pro 10-40 tisíc, ale taky třeba pro několikanásobek.


Máme sice přes stovku rovnocenných členů České golfové federace a na šest desítek hřišť, ale jednotlivé kluby a hřiště nabízejí absolutně nesrovnatelný standard či služby.


Od toho se samozřejmě odvíjí také až neskutečný cenový rozptyl. Základní orientaci odhalíte v oficiálním kompletním rejstříku každoročně vydávaném jako „Ročenka ČGF a časopisu Golf“. Všechny informace naleznete samozřejmě i na internetu - z desítek adres je nejužitečnější pamatovat si adresu serveru České golfové federace www.cgf.cz, adresu GC Hluboká www.golfhluboka.cz a adresu golfového portálu časopisu Golf www.golfinfo.cz, který je rozcestníkem nejenom na všechny domácí golfové weby, ale rovněž na všechny zajímavé portály ve světě.

Vyberte si klub podle místa, kde nejčastěji i hrajete

Přestože narazíte na nabídky klubových členství za korunu, je zapotřebí si uvědomit, že nejvíce člověk zaplatí nikoli za jednorázový členský poplatek, ale za pravidelný poplatek za hru, který se platí rok co rok. Volba klubu pak kromě ceny logicky odvisí od toho, kde člověk hodlá nejčastěji trávit volné chvíle, kam má nejblíže, zkrátka, kde budenejčastěji hrát.


sipka.gif, 1 kB

5. TRÉNUJTE S PROFÍKEM

Co od něj chtít a očekávat, jak trénovat

Golf se stejně jako jiné sporty můžete samozřejmě naučit sami či za pomoci přátel nebo knih, ale každý vám doporučí zaregistrovat se u svého doktora švihu, kterým by měl být jeden z mnoha českých učících profesionálů. Předejdete tak tomu, že si zbytečně zafixujete chyby, kterých se následně jen těžko budete zbavovat. Proto doporučujeme neškudlit a k místnímu trenérovi minimálně na pár úvodních lekcí zajít. Kromě techniky hry vám totiž poodhalí skutečný význam tajemných golfových výrazů a ještě tajemnějších pravidel. A také poradí, jaký typ holí je pro vás nejvýhodnější, jak můžete trénovat doma, čeho se vyvarovat apod.


Profesionálové v jednotlivých klubech jsou samozřejmě taky jenom lidé, takže většinou jsou jejich rady subjektivní - i podle toho, zda současně provozují obchod či mají zrovna něco na prodej - ale vyloženě špatnou radu byste od nich dostat neměli.


Na našich cvičných loukách narazíte jen na samé golfové učitele, sportovního golfistu minimálně na střední evropské úrovni u nás nemáme. Učitelé golfu, kterým se říká Pro, se podle dosaženého vzdělání nyní člení do tří tříd (GP1 - GP3) a cena za lekci jejich výuky (cca 30 minut) se pohybuje od 200 - 500 Kč.


Pod zkušeným dohledem golfového profesionála vedou na cestě za začátky, poznáním nebo zdokonalením golfové hry nejjistější kroky. Měl by být první osobou, kterou vyhledáte a které budete důvěřovat. Každý správný klubový profesionál by kromě výuky golfu měl svým žákům předávat i základní orientaci o golfové etice a pravidlech. Měl by zvládnout rovněž kvalifikovanou opravu nebo výměnu některé části našeho vybavení. Nejčastěji se samozřejmě jedná o prasklé gripy nebo zlomené šafty, ale klidně může jít i o změnu vyvážení. Obratem a bez zdlouhavého čekání vám opraví vaši oblíbenou hůl, takže soupeř nebude mít šanci.

Jak poznat správného profíka

Nebojte se na cokoli zeptat. Za svoji prozřetelnost budete odměněni, protože vaše první kroky nebudou doprovázeny obvyklými pochybnostmi a častými změnami pronásledujícími především samouky. Ovšem i profesionálové jsou různí, a proto přikládáme několik tipů, jak poznáte, že ten váš patří mezi dobré.

Nezapomínejte na to, že golf se ani se sebelepším trenérem nikdy nenaučíte bez vlastního přičinění. Zejména v začátcích je důležité, aby po jedné lekci u profesionála následovalo několik tréninků, kdy sami procvičujete nově nabyté dovednosti. Zvládnutí golfové hry znamená hlavně stovky ne-li tisíce vlastnoručně odpálených míčků a stovky cvičných přihrávek a patů.

Začít hrát golf je prostě o něco těžší, než začít s fotbalem, stolním tenisem nebo rekreačním tenisem. Možná i proto, že se docela často pohybujete ve stejném okamžiku na stejném hřišti s golfisty všech úrovní, ale nesmíte si navzájem překážet a ohrožovat se.


Co má splňovat dobrý profesionál podle PGA Czech
 1. Dochvilnost
 2. Trpělivost
 3. Smysl pro humor
 4. Nadšení, vstřícnost
 5. Schopnost pracovat s hráčem jakékoliv výkonnosti
 6. Schopnost jednu věc vysvětlit různými způsoby
 7. Vytvořit povzbuzující atmosféru
 8. Použít vám jasné metody
 9. Talent, aby tuto metodu přizpůsobil vašim schopnostem
 10. Schopnost komunikovat

10 pravidel PGA Czech pro váš úspěch
 1. Najděte si profesionála PGA
 2. Mějte časový plán, pracujte zodpovědně na tom, co Vám bylo řečeno
 3. Soustřeďte se
 4. Učte se z Vašich chyb
 5. Uvolněte se, nepospíchejte, udělejte si čas
 6. Trénujte ty údery, které považujete za těžké
 7. Stavte si reálné cíle, ne vzdušné zámky
 8. Mějte dobrou náladu, golf je už dost tak těžký, ještě těžší ho dělají vaše negativní pocity
 9. Přestaňte s tréninkem, když se cítíte unaveni, vznikají tak špatné návyky
 10. Zhodnoťte si každou lekci; děláte pokroky?

sipka.gif, 1 kB

6. GOLFOVÁ ETIKETA A PRAVIDLA

Čeho se vyvarovat a čeho využít

Etiketa

Podobně jako v tenise se při golfu v průběhu historie ustálily zásady chování a oblékání, které je nutno víceméně dodržovat. Nutno však říct, že dnes už mnohá tabu jsou překonána a jak se liberalizuje společnost, uvolňují se dříve železné zákony. Některé principy také ovlivňuje komerční zájem výrobců. Takže dnes už je možné, aby profesionálové či ženy vstupovali do kluboven společně s klubovými členy, nevyžaduje se striktně tričko s límečkem atp. Řada zásad je však neoddiskutovatelná a na jejich porušení je nazíráno obdobně, jako kdybyste si kupříkladu v divadle či v restauraci hlasitě říhli… A jiné souvisejí s bezpečným a časově efektivním pobytem na hřišti.

Obecné etické zásady


Hlavní zásady chování na hřišti

Výtah nejdůležitějších pravidel golfu

Pravidla golfu jsou značně složitá a každý rok k nim dokonce vychází kniha upřesňujících výkladů a rozhodnutí. Jejich dobrá znalost umožňuje hráči využít různých úlev a zlepšit si tak šanci na dobrý výsledek, aniž by naopak riskoval, že si v důsledku jejich nevědomého porušení bude muset přičíst trestné rány anebo bude diskvalifikován. Pro detailní orientaci je dobré mít oficiální Pravidla golfu neustále při ruce (v bagu). Běžně však vystačíte s tím nejdůležitějším, co uvádíme:


sipka.gif, 1 kB

7. ZKOUŠKA GOLFOVÉ ZPŮSOBILOSTIPřed několika lety byl jako doklad minimálního golfového vzdělání a dovedností „úředně“ zaveden pojem zelené karty - dnes je nahrazen „zkouškou golfové způsobilosti“. Opravňuje svého držitele ke vstupu na domácí či jiná hřiště a k účasti na rekreačních turnajích.

Zkouška způsobilosti sice není nezbytnou podmínkou spokojeného golfového života, pro vlastní dobro se ale určité výkonnosti snažte docílit - jenom tak budete mít ze hry potěšení. Je to stejné jako s plaváním či lyžováním - bez základních dovedností by Vás taky nenapadlo spustit se z kopce či skočit po hlavě do hluboké vody.


Pokud nemáte vysoké sportovní ambice ani zvýšený zájem o účast ve společenských turnajích, můžete slova jako hendikep ignorovat a užívat si golfovou hru jen se svou rodinou nebo přáteli. Sami si potom můžete vytvořit vlastní systém vyrovnání, aby zápasy měly náboj až do poslední rány na poslední jamce. Budete mít sice jen omezený počet partnerů do hry, ovšem na druhou stranu si můžete být jisti, že několikahodinový maratón na hřišti strávíte vždy s lidmi, se kterými chcete trávit volný čas, a ne s těmi, které Vám na oficiálních turnajích určí startovní listina. (To může být někdy docela náročné).


Co musí adept golfu znát
Co musí adept golfu umět provést

Poznámka: opakovaně neznamená pokaždé - solidní je 50%


sipka.gif, 1 kB

8. SLOVNÍK GOLFOVÝCH VÝRAZŮAlbatros výsledek na jamce zahraný o tři údery méně, než je její par

All-Square /ólskvér/ nerozhodný stav (hlavně při jamkové hře)

Backspin /bekspin/ zpětná rotace míčku vedoucí k jeho rychlému zastavení po dopadu

Bag /baeg/ vak na hole

Birdie /bérdy/ výsledek na jamce o jeden úder nižší než je její par

Birdie Card /bérdy kárd/ podrobný rozkres jamek s udáním vzdáleností jednotlivých orientačních bodů ke grínu resp. odpališti

Bogey /bogy/ výsledek na jamce o jeden úder vyšší než je její par

Break /brejk/odchylka míče od přímého směru při puttu, způsobená sklonem grínu

Brutto /bruto/ počet ran, neupravený podle handicapu

Bunker /bankr/ písková překážka

Caddie, caddy /kedy/ nosič holí a výstroje

Carry /kery/ část dráhy, kterou letí míč vzduchem

Chip /čip/ nízká přihrávka z blízkosti jamkoviště s delším doběhem k jamce

Chip in /čip in/ přihrávka, po níž míč skončí přímo v jamce

Chipping Grín/čipink grín/ cvičné jamkoviště pro trénink přihrávek

Clubhouse /klabhaus/ klubovna

CMR Centrální mimoklubová registrace

Cut /kat/ rozdělení startovního pole podle dosaženého výsledku, v profesionálních turnajích většinou po dvou kolech, na postupující a odstupující, snížení počtu hráčů ve startovním poli

Dimple /dympl/ prohlubeň v povrchu golfového míče napomáhající jeho aerodynamice

Dogleg /dogleg/ zalomený tvar jamky, pravý nebo levý

Double-bogey /dabl bogy/ výsledek na jamce o dva údery vyšší, než je její par

Drive /drajv/ první dlouhá rána z odpaliště

Driver /drajvr/ dřevo číslo 1, hůl používaná především při prvním odpalu na jamce

Driving range /drajvin raendž/ cvičná louka

Drop /drop/ spuštění míčku na zem (z ruky ve výši ramen)

Eagle /ígl/ výsledek na jamce o dva údery nižší než je její par

Entry Fee /entry fí/ vstupní poplatek (do klubu)

Even Par /ívn par/ výsledek rovný paru hřiště

Executive course /ekzekjutiv kórs/ krátké hřiště, většinou složené z jamek par 3

Fairway /fervej/ nízkostřižená travnatá dráha, tvoří tvar jamky

Fee /fí/ poplatek (obecně za hru)

Flag /fleg/ praporek, který označuje umístění jamky na jamkovišti

Flight /flajt/ skupina spolu hrajících hráčů (max. 4), termín užívaný hlavně u nás, ve světě se hovoří spíše o „group“

Fore! /fór!/ výkřik, varování před letícím míčkem nebo jiným nebezpečím

Fourball /fórból/ čtyřhra, kdy každý hráč hraje svým míčem

Foursome /fórsam/ čtyřhra v níž se hráči v každé dvojici střídají ve hře jedním míčem

Gimmie /gimi/ darovaná rána, v jamkové hře ze vzdálenosti, ze které nelze minout, může jeden hráč druhému prominout provedení úderu, počítá se jedna rána, za přiměřenou vzdálenost se bere většinou délka standardního putteru

Golf Club /golf klab/ golfový klub, resp. golfová hůl

Golf Course /golf kórs/ golfové hřiště

Grín /grín/ jamkoviště, nakrátko střižená travnatá plocha, na níž je umístěna jamka

Grín Fee /grín fí/ poplatek za hru na hřišti

Grínkeeper /grínkípr/ správce hřiště

Grip /grip/ rukojeť hole

Halfset /halfset/ poloviční sada holí

Handicap /hendikep/ zkratka HDC nebo HCP/ - číslo vyjadřující výkonnost hráče (v ČR max. 36), udává přibližně, kolik ran nad normu hřiště by měl hráč v průměru potřebovat k jeho zahrání

Head Pro /haed pro/ profesionální trenér golfu, hlavní trenér v klubu

Hole /houl/ jamka

Hole-in-one /houlinvan/ jamka zahraná na jednu ránu

Impact /impekt/ okamžik, kdy hůl zasáhne v průběhu úderu míček

Irons /airns/ „železa“ - jedna ze základních kategorií holí

Lob /lob/ krátká vysoká rána

Lob wedge /lob vedž/ hůl se sklonem úderové plochy kolem 60 stupňů, určená k extrémně vysokým ranám

Marker /márkr/ zapisovatel resp. předmět, kterým označujeme pozici míčku na grínu Markování označení polohy míčku

Marshall /maršál/ osoba dohlížející na bezpečný a korektní průběh dění na hřišti i mimo turnaje v průběhu běžného hracího dne

Match Play /mač plej/ hra na jamky

Mulligan /maligen/ při nesoutěžní hře beztrestné opakování rány

Netto /neto/ výsledek po odečtení hendikepu

19th Hole /najntýns houl/ tzv. 19. jamka, přeneseně klubový bar

Out of bounds/aut of baunds/ mimo hranice hřiště, "aut", tedy prostor, z něhož je zakázáno hrát (značení bílými kolíky)

Par /par/ norma počtu ran pro jamku nebo hřiště (u jamek podle délky v rozpětí tři až pět)

Pin Position /pin pozišn/ umístění jamky na grínu

Pitch /pič/ vysoká přihrávka s co nejkratším doběhem míčku

Pitchmark /pičmark/ poškození grínu vzniklé dopadem míče

Pro Shop /pro šop/ prodejna golfových potřeb

Public Course /pablik kórs/ veřejné hřiště

Putt /pat/ rána většinou na jamkovišti, při níž se míč pouze kutálí po jejím povrchu

Putter /patr/ speciální hůl pro hraní puttů

Putting Grín /pating grín/ prostor sloužící k nácviku puttů, většinou je na něj zakázáno přihrávat (viz Chipping Grín)

Rough /raf/ vyšší tráva kolem fairwaye

Round /raund/ kolo (jedno kolo tvoří osmnáct jamek)

Sand wedge /send vedž/ hůl pro hru z pískové překážky i k bezprostřední přihrávce k jamce

Scorecard /skór kárd/ „skórkarta“ - karta pro zaznamenávání výsledků

Semirough - /semiraf/ mezistupeň mezi fairwayí a roughem

Set sada holí

Shaft /šaft/ násada hole

Spikes /spajks/ hřeby na golfových botách, resp. hovorově celé golfové boty opatřené hřeby

Springler /springler/ postřikovač

Stableford /stejblford/ ystém, kdy hráč je bodově hodnocen za výsledky na jednotlivých jamkách podle svého handicapu a handicapu, resp. indexu jamek

Stroke /strouk/ rána

Stroke play /strouk plej/ hra na rány

Swing /sving/ golfový švih, pohyb těla při odpalu míče

Sweetspot /svítspot/ místo uprostřed úderové plochy hole, které při zasažení míče využívá optimálně její vlastnosti

Tee /tý/ 1. stopka, na kterou se pokládá míč při prvním úderu, 2. odpaliště - prostor, ze kterého se odpaluje první rána na jamce

Tee Time /tý tajm/ startovní čas

Tripple bogey /tripl bogy/ výsledek na jamce o tři údery vyšší, než je její par

Water Hazard/vótr haezrd/ vodní překážka

Wedge /vedž/ krátká hůl s velkým sklonem úderové plochy

Woods /vúds/ „dřeva“, hole jejichž hlava má tvar elipsoidu, určené především pro dlouhé rány (běžně čísla 1, 3 , 5 nebo 7)

Yardage book/járdydž buk/ viz Birdie Card


sipka.gif, 1 kB

9. HISTORIE A SKUTEČNOST

Golf v Hluboké nad Vltavou

První trénink golfu byl zahájen 23. 7. 1999 na cvičné louce, zřízené prostým posekáním Poříčské louky, a to na ploše cca 300 x 250 m. Povědomí o ní se rychle rozšířilo a cvičnou louku začali navštěvovat zájemci z řad místních občanů i z Českých Budějovic a okolí. Za půl roku, 13. května 2000 bylo slavnostně otevřeno jednoduché veřejné hřiště se sekanými drahami a jamkovišti bez jakýchkoliv stavebních úprav a svou činnost zahájil golfový klub. Zájem o golf na Hluboké se stále výrazněji zvyšoval, a proto bylo rozhodnuto postavit na hlubocké Podskalské louce 18jamkové hřiště.

V nádherném přírodním prostředí v hlubockém podzámčí je nyní k dispozici 18 jamkové hřiště, veřejné 9jamkové hřiště, chipping a putting grín, velkorysý driving range, klubové prostory s restaurací, profesionální trenéři a půjčovna i prodejna golfového vybavení. Velká pozornost je věnována mládeži - např. vznikla golfová „přípravka“, prázdninové týdenní dětské golfové tábory i víkendové campy.

Ostatní informace o dalších službách našeho klubu a o cenách si každý zájemce může najít na našich internetových stránkách www.golfhluboka.cz nebo se telefonicky informovat na telefonním čísle +420 387 966 621, +420 776 826 376 či prostřednictvím e-mailu recepce@golfhluboka.cz.


Základní informace

18jamkové hřiště par 71

délka

opaliště bílá 6 084 m (budou normována v roce 2006)

odpaliště žlutá 5802 m CR 70,4 / SR 122

odpaliště červená 5043 m CR 72 / SR 120

18jamkové hřiště par 71

délka 1182 m

PAR 27 (neznormováno)

Adresa/Kontakty

down2.jpg, 27 kB
GK hluboká nad Vltavou
Náměstí ČSLA 26
373 41 Hluboká nad Vltavou


Internet www.golfhluboka.cz

E-mail recepce@golfhluboka.cz


Prezident Ing. Jan Gerner

Manažer Antonín Loužek

Recepce +420 776 826 376, +420 387 966 621

Fax 420 387 966 621


Sezona duben - listopad

Hrací poplatky 18jamkové hřiště

Po - Pá800,- Kč

So - Ne1200,- Kč

Děti do 12 let50% sleva

Mládež do 18 let30 % sleva

Hrací poplatky 9 jamkové veřejné hřiště

Po-Pá 250,- Kč

So- Ne 350,- Kč

Děti do 12 let 50% sleva

Mládež do 18 let 30 % sleva

Základní informaceGolf pro děti na Hluboké

Golfový klub Hluboká nad Vltavou pokračuje v pořádání „golfovépřípravky“, kde se Vaše děti za pomoci profesionálních trenérůa cvičitelů mohou naučit základům golfu. Kroužek zahájí činnost7. 4. 2006 a bude jej bude možno navštěvovat až do konce golfovésezony ( říjen 2006).


Pátek od 14:00 do 15.30 I.skupina , od 16:00 do 17.30 II. skup


Podmínky pro přijetí : min 6 let , max. 16 let
Zápisné: 6 900,- Kč /sezona
Děti členů klubu nebo členové klubu 3 900,- Kč/sezona

Cena zahrnuje:


Pokud budete mít zájem o další informace, můžete zavolat denně od 9 do 16 hod. na tel. 602 125 040 nebo poslat email na adresu junior@golfhluboka.cz, kde Vám Vaše dotazy zodpoví vedoucí projektu Junior golf Hluboká pan David Šipla .


Poplatky prosím zaplaťte na účet č. 30650004/2700, jako variabilní symbol napište rodné číslo dítěte.


Pro naše malé golfisty a golfistky, jsme také připravili speciální nabídku členství v golfovém klubu Hluboká nad Vltavou. Toto členství se jmenuje „individuální členství mládeže do 18 let“. Vstupní poplatek je zdarma a roční hrací poplatek činí 6000,- Kč. Veškeré informace ohledně členství Vám rádi zodpovíme na tel: 777 89 02 02.

Golfové kurzy pro začátečníky

Je kurz na kterém Vás profesionální trenér seznámí s historií a základy golfu, golfovou etikou a základními pravidly. Při absolvování tohoto kurzu získáte základní herní dovednosti a informace, které Vám napomohou při rozhodování o Vašem dalším golfovém snažení. Kurz zahrnuje tréninkové míčky, vstup na driving, zapůjčení golfových holí… Tyto třídenní kurzy, které vede profesionální trenér pan David Šipla jsou každý týden vždy od pátku do neděle


down.jpg, 18 kB
Doba trvání: 16 x 30 minut

Minimální počet účastníků: 2

Maximální počet účastníků: 7


Rozpis kurzu:

Sobota od 14:00 do 18:00 (8 x 30 minutových lekcí)

Neděle od 11:00 do 15:00 (8 x 30 minutových lekcí)


Cena kurzu/os 3 990,- Kč


V ceně je zahrnuto:


Kurzy pro získání tzv. „ZELENÉ KARTY“, která vypovídá o Vašich herních dovednostech a opravňuje Vás ke vstupu na normovaná hřišťě. Kurz je zároveň zaměřen na vylepšení herních dovedností - putting, chipping, tvarování ran, strategie hry, etika, pravidla. Tyto třídenní kurzy, které vede profesionální trenér pan David Šipla jsou každý týden vždy od pátku do neděle.


při úspěšném složení zkoušek z pravidel a praktické hry vám za 3000,- Kč vystavíme protokol o Zelené kartě!!!

©2006 - 2007 WEBMADE
Webhosting tojeono.cz