golf pro všechny

golf pro všechny

CO JE PUBLIC COURSE

CO JE PUBLIC COURSE - VEŘEJNÉ HŘIŠTĚ?

Pokud golf nehrajete, ale rádi byste se s tímto sportem seznámili, přečtěte si, prosím, následující řádky. Dozvíte se v nich, co je "zelená karta" a k čemu slouží PUBLIC COURSE neboli VEŘEJNÉ HŘIŠTĚ. Na znormovaných hřištích v Evropě i ve světě a na valné většině golfových hřišť u nás mohou hrát pouze hráči, kteří složili jakési "přijímací zkoušky" ke hře. Této zkoušce se říká "zelená karta" a na základě složení takové zkoušky můžete hrát golf na všech, i mistrovských golfových hřištích. Při zkoušce musíte prokázat znalosti pravidel golfu, golfové etikety a základní golfové dovednosti, tj. znalost dlouhé a krátké hry před pověřenou osobou (trenérem).


Z předchozích slov vyplývá, že člověk, který nemá složenou tuto "zkoušku způsobilosti", nemá na golfové hřiště přístup. A zde je místo pro pojem PUBLIC COURSE neboli VEŘEJNÉ HŘIŠTĚ. PUBLIC COURSE slouží lidem k tomu, aby si na regulérních jamkách v přírodním prostředí zahráli golf bez toho, že by museli vlastnit "zelenou kartu". Hrát může každý, kdo má zájem se s hrou na hřišti seznámit a vyzkoušet si ji. Podmínkou ke hře je však dodržování golfové etikety všemi hráči. Jedná se především o chování na golfovém hřišti, oblečení (nutné je tričko s límečkem a kalhoty, příp. šortky s nohavicemi ke kolenům) a dodržování bezpečnosti při hře. S těmito zásadami bude každý zájemce o hru na PUBLIC COURSE seznámen v recepci.


PUBLIC COURSE v areálu GC Hluboká nad Vltavou má 9 jamek v délce 55 - 200 m s perfektně upravenými greeny, jako je tomu na "velkém" hřišti. Hráči se setkávají i s vodní překážkou, biozónou, stromy na cestě k jamce i různě střiženou trávou, která může jednotlivé rány značně zkomplikovat. Hra na tomto hřišti je zajímavá a nelehká i pro dobré hráče s hendikepem, pro začátečníky je výbornou průpravou k získání "zelené karty", pro všechny ostatní je místem, kde lze smysluplně uprostřed krásné přírody a sportem strávit pěkný půlden. Všechny jamky jsou dobře značeny stejně jako přechody od jamky k dalšímu odpališti.


V recepci GC Hluboká si lze za úplatu půjčit hole, půlset, golfový vozík na hole atd. Úplným začátečníkům doporučujeme před první návštěvou hřiště alespoň jednu lekci u trenéra. Ačkoliv se golfový švih zdá být velmi jednoduchý, špatné návyky, které člověk získá jako samouk, lze odstranit jen s obtížemi.


Vítejte na PUBLIC COURSE v Golfresortu Hluboká nad Vltavou.

Základní informace

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO HRU NA CVIČNÝCH PLOCHÁCH A NA PUBLIC COURSE V AREÁLU GC HLUBOKÁ.

Základní pravidla

Pro hru na PUBLIC COURSE platí:
©2006 - 2007 WEBMADE
Webhosting tojeono.cz